Koordynator:

Organizatorzy:

Patronat medialny:

   
 

Zobacz relacje wideo z III Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Przez dwa dni 13-14 grudnia br. w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania gościł III Mielecki Festiwal Nauki i Techniki zorganizowany w ramach cyklu Podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki. Jego organizatorami byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Samorząd Powiatu Mieleckiego, Samorząd Mielca, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. To właśnie w CKPiDN w 2011 roku zrodził się pomysł tego prawdziwego święta nauki i techniki. Jego głównym przesłaniem było i nadal jest rozbudzenie wśród uczniów mieleckich szkół zainteresowania naukami ścisłymi oraz techniką, a także pokazanie, że edukacja dzieci i młodzieży może odbywać się  poza murami szkolnymi.

W III edycji mieleckiego Festiwalu udział wzięła rekordowa liczba instytucji, firm, uczelni i szkół. Dzięki temu uczestnicy tej edukacyjnej imprezy mieli rzadką okazję do zapoznania się z interesującą ofertą firm sektora nowoczesnych technologii z naszego regionu. Na tych „przemysłowych” stoiskach można było zobaczyć np. dużego robota przemysłowego, który rozdawał maskotki. Bardzo ciekawie zaprezentowały się gimnazja z terenu całego powiatu mieleckiego, które wyjątkowo licznie wzięły udział w Festiwalu. Inspirujące i ciekawie przeprowadzone doświadczenia i pokazy fizyczne oraz chemiczne sprawiały że przed wieloma z tych małych laboratoriów ustawiały się kolejki ciekawych. Liczyła się kreatywność: podstawowe i zdawałoby się proste prawa przyrody „tłumaczone” były za pomocą rozmaitych eksperymentów dla których barierą była jedynie wyobraźnia młodych ludzi.

 Festiwalowi towarzyszyła uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, której gospodarzami byli: Andrzej Chrabąszcz – Starosta Powiatu Mieleckiego  oraz Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych gości, mi.in.: Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Władysław Ortyl – Senator RP, Bożena Lublińska Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Teresa Kubas-Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor oraz Prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor d.s. Nauki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty, Janusz Chodorowski – Prezydent Mielca, Marek Darecki – Prezes Doliny Lotniczej, Janusz Zakręcki – Prezes Polskich Zakładów Lotniczych.

 Wśród ponad 120 zaproszonych gości, byli także: radni wszystkich szczebli, dyrektorzy szkół, prezesi i dyrektorzy mieleckich firm, pracownicy urzędów, nauczyciele.

 Gości powitał Starosta Andrzej Chrabąszcz. Następnie nawiązał do odbywającego się w murach RCTNTW festiwalu.  Cieszymy się, iż piąty  finałowy Festiwal z cyklu Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki, odbywa się w Mielcu. To z inicjatywy mieleckiego CKPiDN w 2011 r. zrodziła się jego koncepcja programowa. Głównym celem Festiwalu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych oraz matematyczno – przyrodniczych wśród młodych mieszkańców naszego województwa poprzez uczestnictwo w przemawiających do wyobraźni eksperymentach i pokazach oraz  wykładach i warsztatach popularno – naukowych. Bogaty jest program Festiwalu, tradycją stała się wystawa „Eksperymentuj” uzupełniona o pokazy tajniki aerodynamiki przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik. Swoje prezentacje przygotowały Polskie Zakłady Lotnicze, firma Kirchhoff Polska, Aeroklub Mielecki, CKPiDN oraz mieleckie, i spoza naszego miasta,  szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Są również konkursy z wiedzy lotniczej oraz wykłady popularno – naukowe prof. Andrzeja Samka z AGH „Przyroda i technika – wzajemne powiązania”.  Swój pokaz ma także młodzież z II LO w Mielcu – zwycięzcy konkursu „Odyseja Umysłu”.

Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, który skłonił nas do zaproszenia Państwa dzisiaj. Chcemy w sposób uroczysty przekazać do użytku obiekt RCTNTW, w którym już niebawem będą organizowane zajęcia dla uczniów mieleckich szkół zawodowych, studentów oraz osób dorosłych pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Dziś to jeszcze tylko budynek, ale mam nadzieję, że niedługo stanie się on ważną instytucją dydaktyczną, swoistym łącznikiem między szkołą a przestrzenią gospodarczą firm i instytucji, w której wykorzystywane będą z powodzeniem umiejętności zdobyte podczas nauki  w Centrum. Dzięki tej placówce powiat mielecki a przez to i całe województwo podkarpackie staje się znaczącym miejscem na mapie nowoczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o szkolenie zawodowe. Jestem przekonany, iż młodzież oraz osoby dokształcające się w Centrum będą bardziej konkurencyjne i pożądane na rynku pracy. Aby sprostać wymaganiom gospodarki opartej na wiedzy, konieczny jest rozwój ustawicznej edukacji zawodowej na różnych poziomach kształcenia. Wpływ na to mają zarówno szkoły zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat mielecki, jak i mielecki przemysł kreujący potrzebę nauki, badań oraz kształcenia ustawicznego  pracowników. Dzięki  współpracy wielu osób i instytucji oraz dzięki funduszom unijnym wybudowaliśmy od podstaw RCTNTW. W imieniu władz powiatu mieleckiego pragnę serdecznie podziękować  samorządowi województwa podkarpackiego poprzedniej i obecnej kadencji, który reprezentuje pan Marszałek Zygmunt Cholewiński oraz pani przewodnicząca Teresa Kubas – Hul za inicjatywę utworzenia sieci takich centrów w województwie podkarpackim oraz doprowadzenie do tego aby te projekty zostały sfinansowane z RPO ze środków przeznaczonych na innowacyjna gospodarkę. Dziękuję samorządowi miasta Mielca reprezentowanemu przez prezydenta Janusza Chodorowskiego za nieodpłatne przekazanie działki pod budowę Centrum, parlamentarzystom: senatorowi Władysławowi Ortylowi,  poseł Krystynie Skowrońskiej i nieżyjącemu już posłowi Leszkowi Deptule za tworzenie klimatu do uzyskania wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję Radzie Powiatu Mieleckiego za zrozumienie faktu, iż nie sposób rozwijać z powodzeniem kształcenia zawodowego bez nauczania opartego o wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne i informatyczne. Dziękuję realizatorom projektu, wykonawcom robót, inspektorom nadzoru, oraz pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych angażowali się z wielkim oddaniem w sprawną realizację projektu. Dziękuję także całemu zespołowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, który czuwał – i nadal to czyni – nad realizacją koncepcji programowej projektu. Duże wsparcie merytoryczne w zakresie wyposażenia laboratoriów otrzymaliśmyod Polskich Zakładów Lotniczych, firmy Kirchhoff Polska oraz wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Dziękuję Stanisławowi Tomzcie – Dyrektorowi Wydziału Edukacji, który od początku sprawuje funkcję koordynatora projektu. Przekazując klucz do RCTNTW dyrektorowi CKPiDN, Starosta powiedział: Ten symboliczny klucz do Centrum otwiera nową przestrzeń w zmodernizowanym szkolnictwie zawodowym. Jestem przekonany iż trafia one we właściwe ręce.

Pełny tekst przemówienia Pana Starosty Andrzeja Chrabąszcza >>>

Odbierając klucz, Zdzisław Nowakowski powiedział: Bardzo serdecznie dziękuję Panu oraz samorządowi powiatu mieleckiego za ten piękny prezent, jakim jest nowoczesny obiekt RCTNTW. Dołożymy wszelkich starań, aby kształcenie zawodowe młodzieży w tym obiekcie było na najwyższym poziomie. Bogata jest symbolika klucza. Oddać klucze, to przekazać gospodarstwo. Ale klucz symbolizuje także wiedzę i w tym znaczeniu go przyjmuję. Niech dla nas nauczycieli oznacza on wiedzę, którą będziemy przekazywać naszym uczniom. Następnie Dyrektor CKPiDN przedstawił projekt i uzasadnił dlaczego jest on tak bardzo ważny dla środowiska mieleckiego. Zwrócił uwagę na wysoki poziom bezrobocia wśród młodych mieszkańców Mielca. Wynosi on ok. 26% w grupie wiekowej 18-24 lata oraz ok. 28% w grupie wiekowej 25-34 lata. Aby temu przeciwdziałać, należy podnieść jakość kształcenia zawodowego, ponieważ to nie jest tak, że nie ma w Mielcu miejsc pracy dla młodych ludzi. One są, ale dla osób dobrze wykształconych, umiejących korzystać z nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz rozumiejących współczesną kulturę organizacji pracy. Dodał także, że wyposażenie dziesięciu nowoczesnych laboratoriów zostało skonsultowane z mieleckim przemysłem – głównie z PZL oraz Kirchhoff, a także z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Są to laboratoria, które w największym stopniu pozwolą przygotować młodzież do pracy w przemyśle lotniczym i samochodowym, w przetwórstwie metali oraz tworzyw sztucznych oraz w tych mieleckich firmach, w których są wymagane od pracowników umiejętności: posługiwania się technologiami informatycznymi, projektowania komputerowego oraz obsługi nowoczesnych urządzeń, w tym przede wszystkim obrabiarek sterownych numerycznie. Na zakończenie Zdzisław Nowakowski skierował do Ministra Dariusza Bogdana postulat, aby uczynić Ministerstwo Gospodarki współodpowiedzialnym za rozwój polskiego szkolnictwa technicznego. Ten typ szkolnictwa  wymaga dodatkowych źródeł finansowania oraz tworzenia nowych atrakcyjnych programów kształcenia we współpracy z przemysłem – powiedział Nowakowski.

Do pobrania 4-stronicowy prospekt poświęcony RCTNTW >>>

Podczas uroczystości otwarcia Centrum głos zabrali również:

 Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński: Mieleckie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii to kolejny tego typu projekt, który udało nam się zrealizować na terenie województwa podkarpackiego. Projekty z zakresu nowoczesnych technologii i nauki są dla samorządu wojewódzkiego priorytetem i cieszę się, iż udaje się nam je skutecznie realizować. Z drugiej strony uzupełniają je projekty z zakresu tzw. twardej infrastruktury czyli na przykład inwestycje drogowe. W roku 2015 zacznie funkcjonować obwodnica Mielca, która będzie tworzyła całość wraz z nową przeprawą przez Wisłę. Udało nam się zapewnić maksymalne, na poziomie 85%, dofinansowanie tej inwestycji ze środków europejskich . W imieniu samorządu województwa podkarpackiego gratuluję panu Staroście, panu Prezydentowi oraz panu Dyrektorowi i przewodniczącemu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Podkarpackiego w jednej osobie, Zdzisławowi Nowakowskiemu  za dobre przygotowanie projektu tej inwestycji i jej konsekwentna realizację. Także ponad podziałami politycznymi. Gratuluję i życzę wielu sukcesów.

 Prezes PZL Janusz Zakręcki: Ten dzień jest symboliczny i bardzo ważny nie tylko dla całego Mielca, ale przede wszystkim dla firm działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firm, które tworzą miejsca pracy i wprowadzają w życie innowacyjne technologie. W dzisiejszym dniu otwieramy dwie bardzo ważne inwestycje. Centrum pozwoli kształcić pracowników, którzy będą lepiej przygotowani do pracy w PZL i w firmach działających w Strefie. Natomiast inwestycja PZL czyli uruchomienie Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych tworzy nowe miejsca pracy. To symboliczna synergia pomiędzy pracodawcą, który tworzy miejsca pracy  i wprowadza innowacyjne technologie a instytucjami lokalnymi, które tworzą możliwość kształcenia i doszkalania  pracowników. PZL od początku mocno angażowały się w realizację projektu utworzenia RCTNTW. Udzielaliśmy wsparcia merytorycznego tej inicjatywie a obecnie deklarujemy patronat nad tym obszarem działalności Centrum który związany jest z Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”. Chcemy również , na rozpoczęcie działalności, wspomóc finansowo Centrum, bo wiem że taka pomoc będzie potrzebna. Serdecznie gratuluje i dziękuję za tą inicjatywę i jej realizację.

 W tym momencie Prezes Janusz Zakręcki przekazał dyrektorowi CKPiDN symboliczny czek na kwotę 200 tyś złotych z przeznaczeniem na dalszy rozwój bazy dydaktycznej RCTNTW. Zdzisław Nowakowski, dziękując za tę znaczącą pomoc zadeklarował, że otrzymaną kwotę przeznaczy na utworzenie pracowni modelarstwa lotniczego i kosmicznego. Tradycje Mielca zobowiązują nas do tego, aby rozwijać wśród dzieci młodzieży zainteresowania lotnictwem – powiedział.

 

Rektor  AGH profesor Tadeusz Słomka: Czujemy się zaszczyceni zaproszeniem na tę uroczystość. Akademia Górniczo Hutnicza powstała blisko 100 lat temu w celu szkolenia profesjonalnych kadr dla polskiej gospodarki i przemysłu. Tej idei jesteśmy wierni do dzisiaj. Kształcimy studentów z całej Polski, ale najwięcej z 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.  Zatem nie można się dziwić, iż chcemy się  mocno usadowić na Podkarpaciu. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu rozwija się niezwykle dynamicznie, ale w naszych zamierzeniach chcemy go przekształcić w zamiejscowy wydział AGH, a w przyszłości w filię AGH. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem uda nam się to zrealizować. Dzisiaj gratuluję otwarcia wspaniałego ośrodka Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania i życzę dynamicznego rozwoju całej ziemi mieleckiej. Wszystkiego dobrego i zgodnie z barbórkowych obyczajem  Szczęść Boże na dalsze lata.

 Prezydent Janusz Chodorowski: Składam podpis pod apelem który wygłosił pan Zdzisław Nowakowski o zmiany w zakresie powiązania kształcenia zawodowego z przemysłem. Jest to moim zdaniem niezwykle ważny problem, a my w Mielcu mamy szczególne prawo by o tym mówić. Mam takie prawo i ja ponieważ kiedyś, jako młody inżynier, pracowałem w szkolnictwie zawodowym. Historia Mielca zatoczyła koło: w latach 90 ubiegłego wieku mieliśmy dużą liczbę wykształconych technicznie ludzi, którzy nie mieli pracy, teraz kiedy ten problem został rozwiązany, potrzeba nam nowej kadry z lepszym przygotowaniem do zawodu technika, bowiem świat ciągle pędzi do przodu. Dlatego tak ważne jest nowoczesne kształcenie zawodowe, kształcenie na miarę potrzeb naszego mieleckiego przemysłu. I dlatego tak  cenna jest taka właśnie inicjatywa jak ta, którą świętujemy dzisiaj. Hasłem Mielca jest  „Tu rozwijają się skrzydła” ale to tylko hasło.  Musi być ono poparte działaniem wielu osób i instytucji. Mam wrażenie że tak się u nas dzieje, że to nam się w Mielcu udaje. Oczywiście niezbędne jest również skuteczne współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi. Na koniec  dziękuję panu Marszałkowi Zygmuntowi Cholewińskiemu za wsparcie naszych inicjatyw i  Zdzisławowi Nowakowskiemu  za wszystko co zrobił.

 Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Kubas – Hul: Dzisiejszy dzień jest dniem ważnym i symbolicznym zarówno dla województwa podkarpackiego, jak i dla ziemi mieleckiej. Dzisiaj w Mielcu otwieramy Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, dzisiaj także odbywa się finałowa edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki. Tak naprawdę to wszystko rozpoczęło się w Mielcu, bo to tutaj powstały i były realizowane pierwsze festiwale nauki i  techniki. Widzieliśmy, że cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem i były sprawnie realizowane, postanowiliśmy więc wdrożyć ten pomysł na terenie całego województwa. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Podkarpackiego na czele której stoi Zdzisław Nowakowski. Dzięki  zmianom w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego udało się zrealizować w tym roku 5 Festiwali na Podkarpaciu, miały one miejsce w Stalowej Woli, Sanoku, Rzeszowie, Krośnie i obecnie w Mielcu. Uchylę rąbka tajemnicy i powiem, iż w  przyszłym roku planujemy zorganizowanie kolejnej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki – tym razem już w nieco mniejszych ośrodkach. Ale to jeszcze nie wszystko – stoimy bowiem u progu nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Jestem przekonana, że powstanie nowy projekt systemowy, dzięki któremu powstaną kolejne takie Centra jak to w Mielcu. Uważamy bowiem iż Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii, które powstały na Podkarpaciu mogą być wzorem do naśladowania dla całej Polski. Gratuluję pomysłodawcom tego typu przedsięwzięć i ich realizatorom. Życzę, żeby ten obiekt dobrze służył młodzieży, która tutaj się będzie kształcić, by dzięki niemu  stała się ona atrakcyjna na rynku pracy. Wierzę że mieleckie, i nie tylko,  firmy chętnie będą sięgały po tak dobrze przygotowanych pracowników.

Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty. Cieszę się widząc jak dobrze w Mielcu przebiega współpraca na linii edukacja - przemysł – samorząd. Najlepszym tego dowodem jest otwarcie tego wspaniałego obiektu, w którym się właśnie znajdujemy. Myślę że dobrze się on wpisuje w realizację wytycznych Ministerstwa Edukacji wprowadzających od roku szkolnego 2012/2013 nową podstawą programową w szkolnictwie zawodowym. Mieleckie Centrum jest dobrym przykładem inwestycji, która przygotowuje zarówno uczniów jak i nauczycieli, by  tą podstawę realizować. Bardzo się cieszę słuchając deklaracji pana Zdzisława Nowakowskiego, iż od 1 września 2013r. zatrudnionych zostanie tu 22 nauczycieli i kształciło się tu będzie 500 uczniów. Pragnę również przekazać wyrazy poparcia dla tej inicjatywy ze strony sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Tadeusza Sławeckiego. Rozmawiałem na ten temat również z panią wojewodą Małgorzatą Chomycz – Smigielską która z zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat mieleckiego Centrum.

List gratulacyjny przekazany przez Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego >>>

List gratulacyjny przekazany przez Panią Wojewodę Małgorzatę Chomycz-Śmigielską >>>

Senator Władysław Ortyl. Dzisiejszy dzień przyniósł dużo dobrych wiadomości dla Mielca, powiatu mieleckiego, a myślę i że i dla całego województwa. Powstanie RCTNTW to kolejny ważny punkt na mapie instytucji, które wspierają rozwój gospodarczy miasta i powiatu. W pewnym sensie to działanie pionierskie,  dlatego też serdecznie gratuluję tego tym wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu. Przyłączam się również do apelu o nadanie odpowiedniej rangi szkolnictwu zawodowemu.

Pan Senator przekazał list gratulacyjny >>>

Ministerstwo Gospodarki  - Wiceminister Dariusz Bogdan. W imieniu Premiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Ja również ukończyłem studia techniczne, jestem inżynierem, więc wiem jak ważne jest kształcenie techniczne. Mielec to wspaniały przykład miejsca, w którym odnajdujemy synergię między nauką, przemysłem i ludźmi. Takie właśnie porozumienia lokalne jak to, są w mojej ocenie najbardziej efektywne i za to serdecznie dziękuje i lokalnym władzom i przemysłowcom, którzy się tutaj ulokowali. Ministerstwo Gospodarki stara się odchodzić od tradycyjnego patrzenia na rozwój gospodarczy przez pryzmat określonych  przewag konkurencyjnych wynikających np. z położenia geograficznego, posiadanych surowców naturalnych czy też niskich kosztów pracy. Naszym zdaniem powinniśmy się opierać na nowych filarach wzrostu gospodarczego. Pierwszy z nich to innowacyjność i kapitał intelektualny. Myślę że otwarcie Centrum wpisuje się znakomicie w takie myślenie. Drugim  bardzo ważnym filarem, zwłaszcza dla Polski Wschodniej, jest zrównoważenie szans i rozwoju w układzie regionalnym. Jeśli chodzi o Podkarpacie to dobrym przykładem jest tu  Dolina Lotnicza, która jest słynna na całym świecie – dzięki niej największe firmy z branży lotniczej otwierają w tym województwie swoje przedstawicielstwa. Trzecim filarem wzrostu gospodarczego powinno być sprawne funkcjonowanie państwa, które ma być przyjazne dla przedsiębiorców i  obywateli. Za to odpowiedzialny jest rząd i tu udało nam się już sporo zrobić.

Polska osiąga sukcesy gospodarcze w ostatnich latach dzięki przemysłowi. Udało nam się uniknąć kryzysu, głównie dzięki wzrostowi produkcji przemysłowej odrabiamy dystans do Europy. Dlatego powinniśmy wspierać takie inicjatywy jak ta w Mielcu i zachęcać młodych ludzi by kształcili się w kierunkach technicznych. Gratuluję tej doskonałej inwestycji.

Jeśli chodzi natomiast o postulat dyrektora Zdzisława Nowakowskiego, to moim zdaniem jest dobry pomysł z uwagi na to, że z perspektywy Ministerstwa Gospodarki lepiej widać jakie są rzeczywiste potrzeby polskiego przemysłu jeśli chodzi o szkolenie zawodowe pracowników. Będę starał się przekonać do tego postulatu pana premiera Piechocińskiego.

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak. PARP realizuje dużo projektów na Podkarpaciu. Inwestujemy tu publiczne pieniądze nie tylko w infrastrukturę „twardą” czyli np. drogi, ale także w infrastrukturę, która ma sprzyjać i pobudzać rozwój przedsiębiorczości. Mielec to bardzo dobry przykład skutecznie zainwestowanych pieniędzy publicznych w tę sferę - tu działają wspierane przez nas MARR i Inkubator  Przedsiębiorczości. Otwarcie RCTNTW to wspaniały przykład inwestycji która odpowiada na potrzeby biznesu, wpierając technologiczną innowacyjność i rozwój kapitału ludzkiego. To świetny przykład współdziałania pomiędzy oświatą, nauką, samorządem i biznesem. Serdecznie gratuluję tej inicjatywy.

 

Tekst: Grzegorz Kruszyński                                                                                                  Foto: Witold Krużel